1. İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

1.1 İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (veya "SKLS"), GameButiq üzerindeki oyunlar (her biri bir "Oyun") ile ilgili olarak, sizinle ve Viktoriagatan 19, 411 25 Göteborg, İsveç adresindeki Appland AB arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

1.2 İşbu SKLS, GameButiq kullanımınız ile ilgili kural ve esasları içermektedir ("GameButiq Kuralları").

Ayrıca GameButiq Oyunları ve hizmetlerinin kuralları, GameButiq ile birlikte oyun içerik kurallarını da içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Oyuna özel olarak geçerli tüm dış platformların tüm kurallarını kabul edip, bu kurallara uyacağınızı da kabul edersiniz. Dış platformların herhangi bir kuralının ihlal edilmesi Hizmet Koşullarını esas ihlaliniz olarak da kabul edilecektir.

Bu SKLS, üçüncü tarafların kuralları ve kabul ettiğiniz diğer dokümanlar ile birlikte, Oyunu oynarken nasıl davranmanızı beklediğimizi belirlemektedir. Lütfen oyunu oynamadan önce bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyun.

2. İŞBU SKLS VE SİZ

2.1 18 yaşından küçük iseniz, lütfen ebeveyninizden veya velinizden işbu SKLS'ini sizin adınıza gözden geçirmesini ve onaylamasını isteyin. Yukarıda belirtilen yaşın altındaysanız, bir ebeveyn veya velinin gözetiminde olmadan bu Oyunu kullanmamalı veya Oyuna erişim sahibi olmamalısınız.

2.2 Oyunun kurulumu sürecinin bir parçası olarak (mevcut ise) veya Oyunu kullandığınızda Oyun Kuralları da dâhil olmak üzere işbu SKLS koşullarını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. İşbu SKLS'ini veya Oyun Kurallarını kabul etmiyorsanız, lütfen Oyunu kurma veya kullanma girişiminde bulunmayın.

3. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Bir GameButiq hesabı ( "Hesap") oluşturulması sürecinin bir parçası olarak, hizmetlerimizi okumuş ve kabul etmiş olduğunuzu onaylamaktasınız.

4. SKLS VE OYUN KURALLARINDA YAPILAN TADİLLER

4.1 Zaman zaman işbu SKLS'ini önemli sebeplerle; örneğin, Oyundaki yeni özellik ve fonksiyonları yansıtmak amacıyla veya kanunda yapılan değişikliklerden dolayı, tadil etmemiz gerekebilir. İşbu SKLS'inde herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden bir hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. SKLS’nin en son sürümünü her zaman GameButiq’de bulabilirsiniz. Lütfen, Oyunu her kullanışınızda işbu SKLS’ndeki güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayınız. İşbu SKLS'inde yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınız etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır.

4.2 Zaman zaman GameButiq Kurallarını da ciddi sebeplerle; örneğin, Oyun eklenmesi veya Oyun çıkarılması veya platform kullanım şekli ile ilgili bir sorunu çözmek veya tüm kullanıcılar için Oyunun eğlenceli olmaya devam etmesini sağlamak için tadil etmemiz gerekebilmektedir. Bu Platform Kurallarında herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden bir hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. Platform Kurallarının en son sürümünü her zaman İnternet Sitelerinde bulabilirsiniz. Platform Kurallarında yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınızı etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır.

5. OYUNUN KULLANILMASI

5.1 İşbu SKLS'ni kabul etmeniz mukabilinde, işbu SKLS sizinle aramızda yürürlükte olduğu süre boyunca Oyunu indirmeniz, kurmanız ve oynamanız için size kişisel hak ('lisans' olarak bilinmektedir) vermekteyiz.

5.2 İşbu lisans:

(a) 'gayri münhasırdır' (aynı ve benzer lisansları başkalarına da verebileceğimiz anlamına gelir);
(b) 'geri alınabilir' (aşağıda daha detaylı açıklanan bazı durumlarda bu lisansı feshedebileceğimiz anlamına gelir);
(c) 'kişiseldir' (Oyunu hiçbir ticarî amaç için kullanamayacağınız anlamına gelir);
(d) 'devir edilemez' (lisansın sadece sizin menfaatinize sunulduğu ve size tanımış olduğumuz haklardan hiçbirini başka bir kişiye devredemeyeceğiniz veya alt-lisans yoluyla temin edemeyeceğiniz anlamına gelir); ve
(e) 'sınırlıdır' (Oyunu sadece işbu SKLS’nde belirtmiş olduğumuz amaçlar dâhilinde kullanabileceğiniz anlamına gelir); ve
(f) işbu SKLS'ine riayet etmeniz koşuluna tâbidir.

6. TEKNİK GEREKSİNİMLER

Oyunu kullanabilmeniz için bazı donanım, yazılım ve imkânlara (uygun bir internet bağlantısı da dâhil) sahip olmanız gerekmektedir.

7. YAMALAR, GÜNCELLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

7.1 Zaman zaman, güncellemeler, ilave içerik veya diğer değişiklikler (örneğin çevrimiçi oyun oynamanın iyileştirilmesi, yeni veya güncel özelliklerin eklenmesi veya yazılım hatalarının düzeltilmesi için) uygulamamız veya sağlamamız gerekebilir.

7.2 Oyun ve Hizmetlerin gelişimi için devamlı surette çalıştığımızı, oynanabilirliğin sizin için daha eğlenceli olması için Oyunların grafikleri, özellikleri, oynanabilirliği ve diğer herhangi bir İçeriğini geliştirdiğimizi, iyileştirdiğimizi ve güncellediğimizi kabul ve teyit etmekte ve anlamaktasınız.

8. FİKRÎ MÜLKİYET

8.1 Kod, grafikler, oyun oynama, kullanıcı arayüzü, sesli ve diğer içerikler de dâhil olmak üzere Platform, herhangi bir sınırlama olmaksızın fikrî mülkiyet de dâhil, telif hakkı ve diğer kanunlarla korunan mülkiyete tâbi bilgi ve materyaller ihtiva etmektedir. Söz konusu mülkiyete tâbi bilgilerin ve materyallerin bizim mülkiyetimizde olduğunu veya bunların lisanslarına sahip olduğumuzu ve bunların hiçbirini iznimiz olmadan kullanamayacağınızı veya bunlardan faydalanamayacağınızı kabul etmektesiniz.

8.2 Platformda yer alan oyunlar ve bunların ilgili logoları, oyunların ticarî markaları veya tescilli ticarî markalarıdır. İşbu SKLS'nde açıkça belirtilmedikçe, bu ticarî markaları hiçbir şekilde kullanamaz veya teşhir edemezsiniz. Oyunlarda görüntülenen üçüncü şahıslara ait tüm ticarî markalar ve hizmet markaları, ilgili üçüncü şahısların mülkiyetinde olup, bunlara ait tüm haklar saklıdır.

9. PLATFORM KURALLARI

9.1 Platformu kullanırken sizden beklediğimiz davranış şekillerini ortaya koymaktadır. Oyunları indirmeden ve oynamadan önce lütfen Oyun Kurallarını dikkatli bir şekilde inceleyin. İzinsiz giriş yapmak,indirmek gibi haksız kullanım ve uygulamaların Platform Kurallarına aykırı hareket etmek olduğunu lütfen unutmayın.

9.2 Platform Kurallarını esaslı bir şekilde ihlal ettiğiniz takdirde, söz konusu ihlalin ciddiyet düzeyine bağlı olarak, kendi makul takdirimizde aşağıdaki yollardan bazılarına veya hepsine başvurabiliriz:

(a) Oyunları kısa bir süre boyunca erişiminizi askıya alabiliriz;
(b) Platforma uzun bir süreyle erişiminizi askıya alabiliriz; ve
(c) Hizmet Şartlarında öngörüldüğü gibi, Hesabınızı askıya alabilir veya kapatabiliriz.

İhlalin, ilk ihlaliniz olması, pervasız olmaması, düzeltilebilir olması ve koşulların buna izin vermesi durumunda, verilen süre zarfında ihlali düzeltmenize fırsat tanımak için yakında gerçekleşecek olan Hesap kapama işlemi ile ilgili size on dört (14) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunacağız. Hesabınızı askıya aldığımız takdirde, askıya alındığı süre boyunca, Hesabınıza erişemez veya Hizmetlerden hiçbirini kullanamazsınız. Hesabınızı kapattığımız takdirde ise, Hesabınız asla erişemezsiniz, bununla beraber gelecekte de Hizmetlere erişim veya kullanımınızı yasaklayabiliriz.

10. PLATFORM İLE İLGİLİ GARANTİLER VE SORUMLULUK

10.1 İşbu SKLS'ini akdetmeye ve bölüm 5'te (“PLATFORM KULLANIMI”) belirtildiği şekilde Oyunun kullanımına ilişkin size lisanslar verme hakkına sahip olduğumuzu garanti ederiz;

10.2 Tarafımız bunlar dışında başka herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktır.

11. AMİR HUKUK VE YARGI YETKİSİ

11.1 İşbu SKLS ve SKLS’nden veya SKLS’nin konusu veya teşekkülünden doğan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya yükümlülük (sözleşmeden doğsun veya doğmasın), İsveç hukukuna tâbi olacaktır.

11.2 Yaşamakta olduğunuz ülke kanunlarında aksi belirtilmediği sürece, yukarıda anılan ihtilaflarda hem tarafımız hem de siz Göteborg mahkemelerinin yargı yetkisine teslim olmaktadır.

12. GENEL

12.1 Sizinle aramızdaki ilişki işbu SKLS'ne tâbidir. İşbu SKLS, işbu SKLS'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, başka hiçbir kişi adına herhangi bir hak tesis etmez.

12.2 İşbu SKLS'nin herhangi bir bölümünün icra edilemez olması durumunda, bu icra edilemezlik işbu SKLS'nin diğer herhangi bir bölümünün icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. Ayrıca tarafımız ve siz, işbu SKLS'nin geri kalan kısmını, mümkün olduğunca tarafların SKLS'nde belirtilmiş olan niyetlerini yansıtacak şekilde yorumlamayı kabul etmektedir.

12.3 İşbu SKLS kapsamında size veya bize ait olabilecek herhangi bir hakkı kullanmamanız veya kullanmamamız (veya kullanmada gecikmeniz veya gecikmemiz) durumunda, söz konusu hakkın kullanılmaması veya geç kullanılması, bu hakkı kaybettiğimiz veya kaybettiğiniz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hakkı kısmen veya bir defa kullanmanız veya kullanmamız durumunda, bu durum söz konusu hakkı gelecekte tekrar kullanmamızı veya kullanmanızı engellemeyecektir.